NEVIs innehav JS Security godkänt för notering

Report this content

Stockholm 2021-04-12

NEVIs innehav JS Security är godkänt för notering på Spotlight Stock Market. 

Första dag för handel planeras till 12 maj 2021. JS Security:

Bolaget är ett svenskt cybersäkerhetsbolag med affärsidén om att bli nästa generations säkerhetsföretag inom datalagring. Bolagets huvudsakliga produkt, Delta/NET, är ett högteknologiskt och decentraliserat lagringsnätverk baserat på blockkedjeteknologi som skapar ett privat lagringsnätverk där endast ägaren av data, datamottagaren eller relevant person med rätt behörighet har tillgång till den lagrade data.
För mer information om bolaget och noteringsprocessen:

Hemsida: www.jssecurity.tech

PM från Bolaget: information


//     

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.