NEVIs innehav JS Security Technologies tar första order, med mera

Report this content

Stockholm 2020-07-08

JS Security Technologies, NEVIs senaste investering utvecklas enligt plan och har tagit sin första order. Detta är ett stort steg i JS:s utveckling då bolaget går från enbart utvecklingsstadie till försäljnings-stadiet. Vidare arbetar NEVIs investeringsteam i talande stund med flertalet potentiella investeringsobjekt, direkt i NEVI eller genom innehav. Målet att uppnå tillgångar om 750-1000 MSEK inom 3-5 år ligger kvar. Samtidigt arbeta vi kontinuerligt med att optimera kapitalstrukturen, den del i det arbetet var att amortera 8,4 MSEK.
 

//     
 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar