NEVIs innehav Transiro godkänt för listning på NGM

Report this content

Stockholm 2016-12-08

NEVI-koncernens innehav; Transiro Int AB har idag godkänts för listning NGM MTF. Första dag för handel är 2016-12-13. NEVI koncernen äger per idag totalt 1 724 504 aktier vilket motsvarar 15,09 % av aktier och kapital.

Inför listningen genomförde Transiro en spridningsemission som gav bolaget drygt 600 nya ägare och tillförde bolaget 5 005 000 SEK. Pris per aktie i emissionen var 3,50 SEK.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar