NEVIs reviderar upp utdelningsförslag - extra utdelning - 0,125 - total 0,375 kr per aktie

Report this content

Stockholm 2021-04-15


 

NEVI har långsiktigt byggt en stark finansiell ställning och har nu en trygg balansräkning. Styrelsen har som tidigare kommunicerats till årsstämman föreslagit ett ordinarie utdelning om 0,25 kr per aktie. Styrelsen har vid styrelsemötet ikväll beslutat om att föreslå årsstämman att dela ut ytterligare 0,125 kr per aktie så den totala utdelningen vid årsstämman är 0,375 kr per aktie (0,25 kr ordinarie utdelning + 0,125 kr extra utdelning). Utbetalningsdagar och avstämningsdagar enligt tidigare kommunikation.  
//
           
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Styrelsen och VD, Stockholm 2021-02-16Kontakt: ir@newequityventure.comTelefon: +46(0)8-410 59 140

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april  2021.
 

Prenumerera

Dokument & länkar