NEVIs styrelse framlägger förslag om utdelning

Report this content

Stockholm 2021-02-16
NEVI har långsiktigt byggt en stark finansiell ställning med en stabil balansräkning. I april 2019 upptogs en förvärvskredit och allt sedan dess har målet varit att återigen göra bolaget skuldfritt. Vi vill rikta ett tack till vår initiala rådgivare Sedermera Fondkommission och vår långivare Formue Nord för ett gott samarbete. 
Nu när bolaget nått sitt mål om skuldfrihet och med en stabil balansräkning i ryggen har styrelsen idag beslutat om att till uppkommande årsstämma föreslå en vinstutdelning till aktieägarna om 0,25 sek per aktie. Styrelsen anser nivån som passande där såväl aktieägare tillåts ta direkt del av den goda utvecklingen och där bolaget även fortsatt är väl kapitaliserat för att ytterligare utveckla vårt underliggande värde och därmed skapa en grogrund för än högre utdelningar framöver. 

//
           
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Styrelsen och VD, Stockholm 2021-02-16Kontakt: ir@newequityventure.comTelefon: +46(0)8-410 59 140

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021.
 

Prenumerera

Dokument & länkar