NEVIs uppdaterar om innehav, innehav Mediacle rapporterar starkt

Report this content

Stockholm 2021-05-26

NEVI fortsätter utveckla portföljbolagen och vi skrivande stund har NEVI 14 innehav. Vi ser positivt på portföljen och effekten av att återbetalda krediter samt fokusera på utvecklingen i dotterbolag ger effekt. Nu fortsätter NEVI sökandet efter nya investeringsobjekt som passar vår portfölj.  

Av våra rapporterande bolag vill vi belysa Mediacle som idag rapporterade en EBITDA resultat på 11,7 MSEK samt MOBA som förra veckan genomförde vad vi kallar ett “genombrottsförvärv”. MOBA går från en årsomsättning på cirka 34 MSEK till 330 MSEK och EBITDA från 16 till cirka 40 MSEK. Vidare utvecklas bolaget till att inkudera rörlig content. Vi tror dessa bolag över tid kommer bidra till ökat substansvärde i NEVI. Avslutningsvis vill vi belysa Ayima som efter några kvartal med svagare resultat åter visar fint resulta och tillväxt.//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.