NEVIs utdelning 0,38 öre per aktie

Report this content

Stockholm 2021-04-26


Styrelsen för NEVI beslutar att att lämna förslag om att dela ut 0,38 kr per aktie. 
Då Euroclear ej kan hantera “halva ören” kommer styrelsen föreslå årsstämman att dela ut 0,38 kr per aktie istället för 0,375 kr per aktie (ordinarie utdelning 0,25 kr per aktie + extra utdelning 0,13 kr per aktie). Styrelsen föreslå avstämningsdag för utdelning till 2021-05-31 med utbetalning 2021-06-03.

//
           
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Styrelsen och VD, Stockholm 2021-02-16Kontakt: ir@newequityventure.comTelefon: +46(0)8-410 59 140