NEVIs VD Thomas Jansson meddelar om nytt in-house projekt och tilläggsinvestering

Report this content

Stockholm, 2019-10-21

NEVI har beslutat att påbörja ett nytt in-house projekt. Projektet kommer inrikta sig mot e-handel och sortimentet barn. NEVI kommer applicera samma affärsmodell som vid lanseringen av  iApotek vilket var ett av NEVIs första in-house projekt. Som första del i projektet kommer plattform med produkter lanseras för att därefter kapitaliseras via egna medel och/eller tillsammans med externa investerare. NEVI kommer löpande informera om utvecklingen av projektet. 

NEVI har tecknat sig för aktier i den just avslutade emissionen i innehavet PREMET, nu inväntar NEVI besked om tilldelning, vilket beräknas ske under denna vecka.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

NEVIs VD Thomas Jansson meddelar om nytt in-house projekt och tilläggsinvestering (RUBRIK)