NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ingånga LOI samt övrig information

Report this content

Stockholm, 2019-12-06

Med en månad kvar av 2019 kan vi konstatera året utvecklat väl och våra underliggande värden ökar. Vi kommer under 2020 fortsätta arbete med att utveckla våra underliggande tillgångar. 

NEVI har under kvartalet ingått två LOIs, ett större avseende förvärv av affiliate-plattform och en avseende social marketing platform. NEVI har fortsatt dialog med objekten men räknar med högst ett avslut under 2019.  

Ett tydligt kommunicerat mål är att investera med syfte att få dotterbolag med positivt kassaflöde för koncernen. Att vi ökat innehavet i W & IT Solutions AB är ett steg i den riktningen. Vi förväntar oss positiv effekt från det under 2020 och ser detta som ett första steg i detta arbete.  

Hubso - bolaget utvecklas enligt plan och förväntas omsätta lite under 20 MSEK 2019 varav majoriteten kommer från kvartal fyra. Som vi tidigare presenterat har bolaget för avsikt att genomföra en kapitalanskaffning under kvartal ett 2020 för att öka tillväxttakten, NEVI ser ett märknasväde upp mot 90 MSEK, i likhet med vad som presenterats tidigare. NEVI ställer sig positivt till att tilläggsinvestera. Utöver NEVI är Tourn största ägare i Hubso.    

CGIT - bolaget har under sin tid som noterat utvecklas fint och enligt plan men fått för lite uppmärksamhet. Bolaget har en lång och gedigen historik med en ledning som tidigare utvecklat bolag inom samma bransch. Dessa bolag har omsätt 100-tals miljoner med positiva resultat. Med grunden sagt ser vi i och med senaste rapporten att det långsiktiga arbetet börjat ge resultat. VD skriver i VD-ordet i Q3 rapporten att målet för 2019 är att omsätta cirka 95 MSEK vilket skulle innebära en omsättning på omkring 40 MSEK under kvartal fyra 2019.

Tourn - bolaget lämnade en mycket stark rapport vilket visade på mycket stark tillväxt och utvecklingen av bolaget ser mycket intressant ut. Bolaget beskrev tillväxt i samtliga affärsområden och VD beskriver optimism  sitt VD ord. Bolaget omsatte kvartal tre 2019 ca 29 MSEK i jämförelse med 13 MSEK motsvarande period ett år tidigare.  

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.