NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om innehav m.m.

2019-11-06

NEVI har idag mottagit information om att M.O.B.A Network AB (MOBA) ämnar genomföra en noteringsemission inför en kommande notering under kvartal 4 2019. Teckningstiden inleds 2019-11-08 och emissionen tillför MOBA upp till 2,5 MEURO. Emissionskursen är 176,50 kr per aktie. Fullständiga villkor för emissionen ska presenteras senast i samband med teckningstidens inledande. Information kommer att publiceras löpande på www.wearemoba.com och ir.wearemoba.com.

NEVI ser positivt på emissionen. MOBA har som ambition att vara ett av de världsledande nätverken inom MOBA-spel. Ett kapitaltillskott kommer förhoppningsvis bidra till snabbare tillväxt och med MOBAs underliggande kassaflöde ges bolaget möjlighet att utveckla nya tjänster samt genomföra förvärv av lämpliga objekt.  

Vid sidan av denna nyhet kring MOBA fortsätter NEVI i sitt arbete med investeringar och utveckling av befintlig portfölj. VI kan konstatera att flertalet av våra befintliga innehav utvecklas i positiv riktning och visar positivt EBITDA-resultat. Som tidigare kommunicerat har NEVI via dotterbolag ingått LOI för investeringar i två bolag och nu pågår sedvanliga DD-processer.  

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.