NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ökat  ägande i befintligt innehav

Report this content

NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ökat  ägande i befintligt innehav

Stockholm, 2019-10-30 

NEVI tilldelades 3 937 733 aktier i PREMET:s företrädesemission och kommer från det att de nya aktierna registrerats (omkring 2019-11-04) äga 5 236 343 aktier vilket motsvara ca 65 %.

Ledningen i PREMET har inlett en omstrukturering av PREMET som förväntas pågå under våren 2020. Bolaget kommer utöver befintlig verksamhet även inleda verksamhet inom e-handel och it-relaterade produkter. 2018 omsatte PREMET ca 40 MSEK med svagt negativt resultat. Under H1 2019 omsatte PREMET ca 18 MSEK med negativt resultat 1,5 MSEK. NEVI kommer framöver ta aktiv ägarroll.         

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ökat  ägande i befintligt innehav (rubrik)