New Equity Venture Int. AB helägda dotterbolag förvärvar JS Security Technologies AB

Report this content

Stockholm 2020-04-29

NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture II AB (“Köparen”) har idag meddelat NEVI att avtal ingåtts om förvärv av samtlig aktier i JS Security Technologies AB (“JS Security”). JS Security är ett IT-bolag verksamt inom IT-säkerhet. Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen. Förvärvet ligger i linje med NEVI:s strategi att, likt iApotek, förvärva utvecklingsbara bolag som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply. 
 

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MSEK och betalas genom nyemitterade aktier i Köparen på tillträdesdagen. Köparen kommer efter genomförd emission äga 20 procent av kapitalet och rösterna. Tillträdet är planerat att äga rum den 29 maj 2020.
 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

NewEquity Venture Int.AB (publ)
 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar