New Equity Venture Int. flaggar om ägandeinnehavsförändring i Game Chest Group

Report this content

Stockholm 2021-01-29

New Equity Venture Int. (NEVI) har utanför marknaden sålt 1 750 000 aktier i Game Chest Group (GCG) och äger efter försäljningen 16,87 %. Innan försäljningen ägde NEVI 33,26 %.//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar