New Equity Venture Int. ingår lock-up med avseende innehav Game Chest Group

Report this content

Stockholm 2021-01-29

NEVI har i och med försäljningen av aktier ingått ett lock up-avtal  med GCG om att någon ytterligare försäljning av aktier inte kan ske  fram till och med 2021-10-31. NEVI bedömer framtiden för GCG som ytterst ljus och vill med ingåendet av beskriven lock-up manifestera sina långsiktiga ambitioner som stark ägare i bolaget. Det är även glädjande att bolaget erhållit nya ägare som tror på bolaget och kan utveckla Game Chest Group in i framtiden. NEVI äger idag ca 16,6 % av GCGs utestånede aktier. 


//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar