New Equity Ventures International AB lämnar lägesuppdatering, nya kund till JS Security Tech

Report this content

Stockholm 2020-07-29

Vi börjar med att berätta att vårt senaste tillskott av innehav; JS Security utvecklas väl och tagit ytterligare kund. Det är roligt att följa bolaget och dess utveckling. JS håller såväl hög teknisk grad i dess produkt, samtidigt som ledningen arbetar och tänker kommersiellt. Vi ser en tydlig plan framåt för bolaget och hoppas på en notering på lämplig marknadsplats under kommande kvartal. Besök även bolagets hemsida: jarvissecurity.io.

Våren har varit händelserik för NEVI-koncernen där majoriteten av innehaven klarat krisen väl, till och med bra. Vårt innehav Game Chest Group har under våren presenterat flertalet aktiviteter och nu senast lanserade bolaget en uppdatering av spelet Vurm som mottagits över förväntan. Vi ser flertalet liknande bolag som Game Chest Group med mångdubbelt högre värde. Även andra innehav går starkt, vi nämner HUBSO och MOBA som större innehav, men även GOGO börjar ta fart.

Nu, mitt i sommaren avvaktar vi utvecklingen av COVID-19 och var det kommer ta oss, att vi kontinuerligt hållit en stark finansiell har vi fått belöning för i ökat substansvärde, det ska även fortsättningsvis arbeta med. Som vi berättat tidigare arbetar vi långsiktigt med att öka det underliggande värdet i våra innehav för att öka vårt substansvärde över tid, och det betyder upp till 5 år. Som del i det arbetet fortsätter vi att utveckla våra dotterbolag, målet initialt är att kassaflödet från dotterbolaget ska täcka NEVIs administrationskostnader för att i framtiden ej behöva lämna innehav vi hade velat ha kvar. 


//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.