New Equity Ventures International AB lämnar lägesuppdatering med anledning av COVID-19

Report this content

Stockholm 2020-03-17

 

I dessa tider måste NEVI som bolag och organisation ta sitt ansvar och NEVI arbetar efter de riktlinjer våra myndigheter rekommenderar.

 

I verksamheten har vi av naturliga skäl märkt av en viss avmattning och de fysiska mötena med såväl investerare som potentiella investeringsobjekt har flyttats till framtiden och när situationen stabiliserats. Viktiga och kritiska möten hålls via telefon eller andra kommunikationsmedel. 

 

Precis som för majoriteten av våra konkurrenter och samarbetspartner har värdena i aktieinnehaven snabbt minskat. Primärt påverkas vår ratio tillgång mot lån men vi är alltjämt på en betryggande nivå. 

 

Vi följer utvecklingen noga och hoppas det svenska folket och myndigheterna fortsätter sitt arbete för ett tryggt samhälle.


 

//


            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


 

 

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.