New Equity Ventures International AB lämnar nyhetsbrev och uppdatering med anledning av COVID-19

Report this content

Stockholm 2020-03-30
Under dessa tider är det av än större vikt att kommunicera och informera aktiemarknaden varav NEVI under kommande tid kan komma att avge fler nyhetsbrev än vad som är normen och normalt. NEVI gör sitt yttersta för att fortsätta att utvecklas som bolag och organisation, men av naturliga skäl i ett förändrat tempo och klimat.    
Under senaste tid har fokus riktats mot att stötta våra innehav och dess utveckling, såväl vad avser dess värdeutveckling som dess operationella utveckling. Vår senaste investering Mandel Design arbetar fortsatt med sin noteringsprocess och målet är att noteras under kvartal två, samtidigt för vi samtal med flertalet bolag om investeringar varav två ligger närmare en investering. Vi följer transaktionen mellan ORGO och HUBSO från nära håll och vi ser en tydlig väg framåt som ny konstellation. NEVI tror HUBSO kan bli ett betydande aktör inom retail-tech, med omsättning uppemot 500 MSEK inom 3-5 år. NEVI kommer efter genomförd transaktion äga cirka 47 % av ORGO/HUBSO.    
Många bolag har gått ut med att dess finansiella situationen är under press, NEVIs långsiktiga arbete med att stärka balansräkningen har nu bevisat sig vara rätt, det som påverkats negativt är ration tillgångar mot lån, men vi är alltjämt på en betryggande nivå totalt sett. NEVI kommer inte behöva permittera eller säga upp folk med anledning av rådande situation och kommer inte ansöka om statliga bidrag. NEVI fortsätter nu sitt långsiktiga arbete med att skapa underliggande substans-värdetillväxt samt bygga en starkare balansräkning.

//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.