New Equity Ventures Internationals ABs "passiv" flaggning

Report this content

Stockholm 2021-06-10 

 

Mandel Design har genomfört en riktad emission och därmed har NEVI:s andel minskat till att äga 23,98 %, tidigare ca 29 %.

NEVI äger 4208008 aktier. PM Mandel Design: Länk
//

För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera