New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2020

Report this content

Stockholm 2020-04-08

NEVI har erhållit omsättningssiffror från NEVIs dotterbolag och det preliminära utfallet för Q1 2020 var 11,2 MSEK, detta i linje med vårt mål. NEVI fortsätter arbete med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna investeringar i bolag som kan bli dotterbolag till NEVI för att stärka det underliggande kassaflödet.


//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar