New Equity Ventures substansvärde mars 2020

Report this content

Stockholm 2020-04-14
NEVIs substansvärde 2020-03-31 uppgick till 165 MSEK.

NEVI- utveckling substansvärde*

2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie 

2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie
2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie
2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie
2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie
2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie
2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie
2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie
2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie 
2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie 
2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie 
2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie 
2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie

2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie

2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie

2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie


Noterade:  123 MSEKEj noterade: 42 MSEK

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. -Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. -Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.  

//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar