Nyemission registrerad

Stockholm 2019-01-24

NEVI genomförde 2019-01-15 en riktad emission om 2 000 000 sek fördelat på 100 000 aktier av serie B. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och NEVI har efter registrering 3 115 257 aktier (A: 284 443 st och        B: 2 830 814 st) och ett aktiekapital om 3 115 257 sek.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar