Nyttårsuppdatering kring befintliga innehav samt jakten på tillväxt

Stockholm 2019-01-02

Ingen rast ingen ro, nu inleder vi ett nytt år i full fart. Av våra aktuella innehav har vi ett flertal som vi förväntar oss ska växla upp ytterligare under 2019. Detta gäller t.ex. Tourn, MOBA, Ayima, CGIT, Game Chest Group (GCG), iApotek  och Sjöstrand Coffee. Samtliga dessa bolag utom MOBA* och GCG** handlas idag på Spotlight eller Nasdaq First North. MOBA, som befinner sig i ett mycket intressant marknad och är en av de absolut största inom sitt segment, planerar för notering under den första delen av 2019, även GCG förväntas noteras inom kort. NEVI kommer under kommande månader lägga resurser för att dessa processer ska slutförs.

Samtidigt som vår tro på möjligheterna att investera och vidareutveckla bolag med god förtjänst är orubblig kan vi konstatera att   såväl den svenska som den internationella finansiella marknaden befinner sig i en orolig och volatil fas. Det ska bli intressant att följa utveckling under inledningen av 2019. Att marknaden är darrig behöver inte vara negativt för NEVI som bolag, då kapitalbehovet för företag i nano-cap segmentet ofta är konstant och värderingar då kan gå ner utan att företagen i sig behöver vara av sämre kvalitet. Likt tidigare har NEVI en stark position finansiellt men mot sagda bakgrund där oroligheter och utökade investeringsmöjligheter har identifierats ser NEVI positivt på ett eventuellt finansiellt tillskott för att ytterligare öka takten.

Avslutningsvis vill vi trycka på vikten av att över tid skapa god avkastning för bolagets aktieägare ligger i fokus och vi under 2019 fortsätter vårt fokus på tillväxt och fler investeringar.

*MOBA är ett världens största community inom esport med över 300 miljoner månatliga visningar. Siterna har är användargenererade innehåll och är guider för spel såsom League of Legends och Dota2. MOBA är lönsamt med en prognostiserad omsättning om ca 27 MSEK (16,5) EBIT-resultat om ca 20 MSEK (11,5). Bolaget har idag omkring 22 medarbetare med kontor i Stockholm och Vancouver. Kända varumärken inom MOBA communityt är mobafire.com, dortafire.com och smitefire.com. NEVI äger ca 30 % av röster och kapital.   

**GCG är en abonnemangstjänst för dataspel. Som kund erhåller du datorspel månadsvis och antalet spel baseras på vilket abonnemang kunden har. GCG använder varumärkena ucrate.io och gamethril.io. Bolaget befinner sig i en intressant fas där marknadsföring och uppskalning är nästa steg i utvecklingen. NEVI äger ca 55  % av röster och kapital.

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras. För NEVI slutar aldrig jakten på att hitta nya intressanta bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar