Ökar innehavet i Fastout Int AB

Stockholm 2016-06-10

New Equity Venture koncernen ökar sitt innehav i Fastout Int AB som är noterat på. NEVI har utanför marknaden förvärvat 1 846 797 stycken aktier till marknadspris. I och med ökningen äger NEVI koncernen 8 135 862 aktier vilket motsvarar 16,95 % av röster och kapital.

//

          
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar