Ökat innehavet i Videobur Sthlm Int. AB

Stockholm 2016-06-21

Idag är första dagen för handel för NEVI-koncernens innehav Videbur Sthlm AB. New Equity Venture koncernen har i samband med noteringsemissionen ökat sitt innehav. NEVI äger efter tilldelning i noteringsemissionen 1 617 268 aktier, vilket motsvarar 11,55 % av röster och kapital.

//

           
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar