Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen visar fin tillväxt

Report this content

Stockholm 2021-02-16

NEVI fortsätter att, vid sidan av arbetet med den noterade portföljen, även arbeta hårt med utvecklingen av sina onoterade dotterbolag. På den fronten kan det meddelas att W&IT Solutions Group AB visar fina siffror till trots den utmanande miljön med COVID-19. Såväl samtliga medarbetare som ledningen förtjänar reservationslöst beröm för ett strålande arbete som möjliggjort ökad försäljning. Nu är nästa målsättning att åstadkomma ett positivt kassaflöde och resultat från andra halvåret 2021. Omsättningen för W&IT Solutions Group AB under januari 2021 var ca 4,1 msek i jämförelse med 3,7 msek 2020, fortfarande med svagt negativt resultat.

Med tanke på vårt allt större fokus i våra onoterade dotterbolag är vår ambition fortsättningsvis att mera frekvent kommunicera utvecklingen separat i dessa bolag avseende försäljning och andra större händelser. 

//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.