ORGO TECH:s bildoptimeringslösning live på WordPress

Stockholm 2017-03-28

New Equity Ventures innehav ORGO TECH AB som inriktar sin verksamhet mot mjukvaruutveckling och programvaror har utvecklat en mjukvarulösning för bildoptimering. Tjänsten har nu godkänts av Wordpress och är nu en plug-in/tilläggstjänst i Wordpress.

“Bild-optimerings-tjänsten” gör att bilder på hemsidor optimeras och därmed kräver mindre internetkapacitet. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet, vilket ger lägre kostnader och snabbare hemsida. Lösningen gör bilderna upp till 90 % “lättare”.

Vidare har styrelsen för ORGO TECH inlett en process avseende kapitalanskaffning samt notering. Målet är att Bolaget ska noteras på lämplig marknadsplats under 2017. NEVI-koncernen äger 43,3 % av ORGO TECH.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar