Ser positivt på kapitalinjektion och utveckling i Sjöstrand Coffee

Report this content

Stockholm 2018-03-21

NEVI ser positivt på Sjöstrand Coffee’s föreslagna kapitalanskaffning. Bolaget har en ny VD och NEVI delar dennes bedömning att föreslagen företrädesemission möjliggör effektivare produktionsmöjligheter samt utökad kapacitet att möta en växande efterfrågan på företagets produkter som idag säljs i 18 länder. En stärkt kassa kommer därför skapa förutsättningar till ökad tillväxt och bättre resultat på sikt. Bolaget har ett spännande 2018 framför sig med flera produktlanseringar, bland annat sitt ekologiska kaffe i världens första och enda hemkomposterbara kapsel, en kapsel som bryts ned i en vanlig trädgårdskompost på 23 veckor.

NEVI har mot denna bakgrund för avsikt rösta för styrelsens beslut om företrädesemission på den kommande extra bolagsstämman och sedan teckna aktier motsvarande minst ett bibehållande av nuvarande andel (ca 21,5%).

Kort om Sjöstrand Coffee:

Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder. Se mer på bolagets webbplats www.sjostrandcoffee.com.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar