Ställer sig positiva till uppköpserbjudande avseende Seapilot

Report this content

Stockholm 2018-06-25

NEVI-koncernens innehav i Seapilot AB, som delades ut till aktieägarna i True Heading AB efter beslut på bolagets extrastämma i november 2017, har idag mottagit ett uppköpserbjudande om 25,5 MSEK (3,63 kr per aktie) från FLIR-koncernen. NEVI har ställt sig positiva till erbjudandet precis som flera av Seapilots storägare. Budet backas i dagsläget av minst 48 % av kapitalet och 67 % av rösterna.

NEVI ägarandel i Seapilot AB är cirka 4,3 % av kapitalet och cirka 2,6 % av rösterna.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

.

Prenumerera

Dokument & länkar