Statusuppdatering för Bolagets onoterade innehav november 2017

Stockholm 2017-11-29

 CGIT:

Bolaget är i slutfasen av sin noteringsprocess och har förhoppningen att vara upptagna på en handelsplats under december 2017. Bolaget har under perioden 2017-01-01 till 2017-10-31  under nått en omsättning om cirka 45,6 MSEK med ett positivt resultat.

NEVI äger 27,3 % av kapital och 16,5 % av röster i CGIT Holding AB.

Game Chest Group:

Bolaget har slutfört förvärvet av UBERCRATE LTD och arbetar just nu med att rekrytera en ny VD för bolaget. När bolaget har rekryteringen i hamn är avsikten att bli noterade på en MTF-handelsplattform under kvartal ett 2018. Bolaget har under den senaste 12-månadersperioden omsatt cirka 389 000 USD med ett resultat om cirka 338 000 USD.

NEVI äger 71,4 % av kapital och röster i Game Chest Group AB.

Zoomability:

Bolaget har under hösten rekryterat en ny VD och bolaget genomför just nu en kapitalanskaffning genom emission. Zoomabilitys styrelse har meddelat NEVI att bolaget har som mål att notera sig under kvartal 1 2018.

Innan pågående emission äger NEVI 23,71 % av kapital och röster i Zoomability Int. AB.

Orgo Tech:

NEVI:s innehav Orgo Tech AB har blivit godkända för notering på Aktietorget under förutsättning att den fullt garanterade noteringsemissionen uppnår spridningskravet om 300 aktieägare. Bolaget värderas pre-money till 24 MSEK.

NEVI äger innan emissionen 43,3 % av kapital och röster i Orgo Tech AB.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har NEVI som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar