Substansvärdering NEVI 2015-04-30

Report this content

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav. 
Nedan redovisas värdet för 2015-04-30.

Bokfört värde:
Tillgångar: 17,43 (17,73) MSEK
EK: 12,95 (13,27) MSEK
Skulder: 4,48 (4,46) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 37,48 (36,85) MSEK
EK: 12,95 (13,27) MSEK
Skulder: 4,48 (4,46) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 12,95 MSEK – per aktie 4,96 (5,09) SEK
Marknadsvärde: 33,00 MSEK – per aktie 12,64 (12,41) SEK 
(2015-04-30: 2 610 000 aktier)

Innehav:                                          Aktier/andelar:                              Marknadsplats:
Acrinova AB                                    515 399                                           Aktietorget 

Robert Friman Int. AB                   57 200 000                                     Aktietorget   
Stureguld Sverige AB                   56 508 624                                     Aktietorget

DB Pharmaceutical                       12,5 % kap, 6,58 % röster            O-listat

Värderingsprinciper: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//
                

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar