Substansvärdering NEVI 2015-05-31

Report this content

Stockholm 2015-06-02

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav. 
Nedan redovisas värdet för 2015-05-31.

Bokfört värde:
Tillgångar: 17,12 (17,43) MSEK
EK: 12,72 (12,95) MSEK
Skulder: 4,41 (4,48) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 40,32 (37,48) MSEK
EK: 12,72 (12,95) MSEK
Skulder: 4,41 (4,48) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 12,72 MSEK – per aktie 4,87 (4,96) SEK
Marknadsvärde: 35,92 MSEK – per aktie 13,76 (12,64) SEK 
(2015-05-31: 2 610 000 aktier)

Innehav:                                          Aktier/andelar:                              Marknadsplats:
Acrinova AB                                      515 399                                          Aktietorget
Robert Friman Int. AB                        52 000 000                                      Aktietorget   
Stureguld Sverige AB                        56 508 624                                       Aktietorget
DB Pharmaceutical                           11,55 % kap, 6,30 % röster               O-listat

Värderingsprinciper:
Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//
                

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar