Substansvärdering NEVI 2015-06-30

Report this content

Stockholm 2015-07-01

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav. 
Nedan redovisas värdet för 2015-06-30.

Bokfört värde:
Tillgångar: 17,65 (17,12) MSEK
EK: 12,27 (12,72) MSEK
Skulder: 5,38 (4,41) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 45,94 (40,32) MSEK
EK: 12,27 (12,72) MSEK
Skulder: 5,38 (4,41) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 12,27 MSEK – per aktie 4,70 (4,87) SEK
Marknadsvärde: 40,56 MSEK – per aktie 15,54 (13,76) SEK 
(2015-06-30: 2 610 000 aktier)

Innehav:                         Aktier/andelar:                     Marknadsplats:
Acrinova AB                   515 399                               Aktietorget  
Robert Friman Int. AB     52 000 000                           Aktietorget   
Stureguld Sverige AB      56 508 857                           Aktietorget
DB Pharmaceutical        11,55 % kap, 6,30 % röster    O-listat


Värderingsprinciper:

Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//
                

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar