Substansvärdering NEVI 2015-07-31

Report this content

Stockholm 2015-08-06

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav. 
Nedan redovisas värdet för 2015-07-31.

Bokfört värde:
Tillgångar: 17,59 (17,65) MSEK
EK: 12,16 (12,72) MSEK
Skulder: 5,43 (5,38) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 47,28 (45,94) MSEK
EK: 12,16 (12,72) MSEK
Skulder: 5,43 (5,38) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 12,16 MSEK – per aktie 4,66 (4,70) SEK
Marknadsvärde: 41,85 MSEK – per aktie 16,03 (15,54) SEK 
(2015-07-31: 2 610 000 aktier)

Innehav:                                          Aktier/andelar:                              Marknadsplats:
Acrinova AB                                    515 399                                           Aktietorget 

Robert Friman Int. AB                   52 000 000                                     Aktietorget   
Stureguld Sverige AB                   56 508 857                                     Aktietorget

DB Pharmaceutical                       1 285 848 (serie B)                       AktieTorget

Eyeonid Technology AB              ca 6 % av kap. & röster                 O-listat               

Värderingsprinciper:

Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//
                

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar