Substansvärdering NEVI 2015-08-31

Report this content

Stockholm 2015-09-02

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav. 
Nedan redovisas värdet för 2015-08-31.

Bokfört värde:
Tillgångar: 17,31 (17,59) MSEK
EK: 11,91 (12,16) MSEK
Skulder: 5,40 (5,43) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 39,44 (47,28) MSEK
EK: 11,91 (12,16) MSEK
Skulder: 5,40 (5,43) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 11,93 MSEK – per aktie 4,56 (4,66) SEK
Marknadsvärde: 34,04 MSEK – per aktie 13,04 (16,03) SEK 
(2015-08-31: 2 610 000 aktier)

Innehav / Aktier/andelar / Marknadsplats - se tabell i bifogat dokument!
          

Värderingsprinciper:
Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//
                

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar