Substansvärdering NEVI 2015-09-30

Report this content

Detta är Bolagets sista substansrapport. Hädanefter kommer Bolagets innehav och substansvärdering presenteras kvartalsvis i Bolagets rapporter.

Nedan redovisas värdet för 2015-09-30.

Bokfört värde:
Tillgångar: 24,00 (17,31) MSEK
EK: 23,09 (11,91) MSEK
Skulder: 0,78 (5,40) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 40,00 (39,44) MSEK
EK: 23,09 (11,91) MSEK
Skulder: 0,78 (5,40) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 23,09 MSEK – per aktie 8,89 (4,56) SEK
Marknadsvärde: 39,26 MSEK – per aktie 15,04 (13,04) SEK 
(2015-09-30: 2 610 000 aktier)

Innehav / Aktier/andelar / Marknadsplats:
Acrinova AB / (315399*) / Aktietorget
Robert Friman Int. AB / 51 470 000 / Aktietorget   
Stureguld Sverige AB / 56 508 857 / Aktietorget
DB Pharmaceutical / 1 285 848 (serie B) / AktieTorget
Eyeonid Technology AB / ca 6 % av kap. & röster / O-listat
Fastout / ca 14 % av kap. och röster / O-listat
*150 000 stycken av innehavet är sålda med transaktionsdag 2015-10-30 till 46 kronor per aktier, justerat för utdelning/inlösen under perioden fram till transaktionsdag.                       

Värderingsprinciper:
Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//    

För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar