Substansvärdering NEVI 2016-01-31

Report this content

Stockholm 2016-02-11

New Equity Venture Int AB koncernens substansvärdering 2016-01-31 

Bokfört värde:
Tillgångar: 32,4 MSEK
EK: 31,9 MSEK
Skulder: 0,5 MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 73,0 MSEK
EK: 31,9 MSEK
Skulder: 0,5 MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 31,9 MSEK – per aktie 10,96 SEK
Marknadsvärde: 72,5 MSEK – per aktie 24,91SEK 
(2016-01-31: 2 910 900 aktier)

*Värderingsprinciper:

Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav använder vi sista kända transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde eller det lägre värde som anses vara rättvisande för investeringen. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.

//
                
För mer information, kontakta Bolaget på:
+46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar