Tilläggsinvestering i Fastout

Report this content

NEVI:s senaste investering; Fastout har som mål noteras innan årsskiftet 2015/16. Som ett steg i processen har Fastout genomfört en nyemission om 1 0125 500 sek (1 500 000 aktier á 0,675 sek). Bolagsvärdet efter emissionen är 28 687 500 sek fördelat på 42 500 000 aktier. I emissionen tecknade sig NEVI för 300 000 stycken aktier. Det betyder NEVI:s innehav i Fastout efter genomförd emission är cirka 14,2 % av röster och kapital.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.  

Mer om Fastout:

Fastout är en av världens största plattform för 360° video och drönarvyer. Genom att koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografisk läge med lokala drönarpiloter i hela världen, skapar vi effektiv marknadsföring för våra kunder och mer affärer för våra piloter.

Fastout har idag drygt 60 återkommande kunder genom abonnemangstjänster. Bolaget arbetar med kunder såsom: Hitta.se, Blocket.se, Notar m.fl. Kundtillströmningen ökar kontinuerligt sedan försäljningen inleddes under andra kvartalet 2015, försäljningsmålet för fjärde kvartalet är 1 500 000 sek. Företaget har 2 kontor, ett i Stockholm och ett i New Delhi. Totalt arbetar ca 10 personer i Fastout.

Fastout har över 10.000 drönarvyer som Fastout äger i vår digitala plattform, där våra kunder kan ta ut högupplösta flygfoton och interaktiva vyer direkt från systemet. Vi licenserar nyttjanderätten för kunderna, men de har inte rätt att sälja vidare våra bilder.

MARKNAD

Alla företag med en produkt eller tjänst som är kopplad till ett geografiskt läge har nytta av vår plattform. Detta ger oss en stor global marknad att arbeta på.

SVERIGE

För vår plattform finns det en marknadspotential på ca 250 Mkr per år. Vi har tecknat avtal med kunder inom samtliga av våra segment, vilket visar att efterfrågan finns och att vår affärsmodell håller. Försäljningen trappas upp i höst. Våra vyer täcker ca 70% av Stockholm och vi bygger för tillfället ut i Göteborg och Malmö. Vi räknar med 100 % täckning i storstäderna inom ett år.

GLOBALT

Det finns en mycket stor potential för vår plattform på den globala marknaden. Under det kommande året har vi för avsikt att lansera FastOut på ytterligare tre marknader.

AFFÄRSMODELL

Våra priser består av ett startkostnad, följt av en månadskostnad och ett pris per skapat innehåll.

För mer info:
Hemsida: 
www.fastout.comE-post: info@fastout.se – Telefon: +46 70-778 47 11

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar