Uppdatering kring in-house projekt

Report this content

Stockholm 2020-02-24

NEVI:s in-house projekt inom e-handel med inriktning sortiment barn har idag meddelat NEVI att förhandling om förvärv har inletts. Förvärvsobjektet  är ett mindre e-handelsbolag med en omsättning om ca 0,5-1 MSEK på årsbasis. Förvärvet ligger i linje med inhouse-projektets strategi om att förvärva befintliga plattformar som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply, likt iApotek. Köpeskillingen kommer att ske genom nyemitterade aktier i köparen.

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com

 

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar