Uppdatering kring in-house projekt Smallroom

Report this content

Stockholm 2020-04-02

NEVI:s in-house projekt inom e-handel med inriktning sortiment barn, som genomförde förvärv av e-handelsbolaget Smallroom Sverige AB under februari, har nu tillträtt förvärvet och påbörjat övertagandet av verksamheten. I ett första skede kommer bolaget under kommande vecka att flytta logistik och lager till en mer anpassad och kostnadseffektiv lösning för bolaget. Det ger oss möjligheten att på ett snabbt, smidigt och effektivt sätt kan få full inblick i verksamheten på ett tidigt skede för att påbörja fortsatt utveckling och expansion. Arbetet med att scanna av marknaden i form av produktutbud och efterfrågan pågår i skrivande stund.

In-house projektet ligger i linje med NEVI:s strategi om att utveckla och förvärva befintliga plattformar som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply, likt iApotek.
 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com
 

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar