Uppdatering kring NEVI:s försäljning av OGI

Stockholm 2019-02-15

New Equity Venture Int. AB (“NEVI”) (via helägt dotterbolag) har som tidigare kommunicerats ingått avtal om att sälja samtliga aktier i det helägda bolaget Online Gaming Information OGI Holding AB (“OGI”) till Earners Alliance Holding AB (“EA”) för en total köpeskilling om 35 000 000 SEK.

Avseende köpeskillingen så har villkoren för utbetalning ändrats på så sätt att den - istället för att helt betalas i aktier - delats i två delar där den första delbetalningen om 15 133 743 kr sker med aktier genom att EA emitterar 10 898 561 aktier á ca 1,39 kr.  NEVI kommer efter emissionen äga ca 63 % av rösterna och kapitalet i EA. EA:s revisor har godkänt transaktionen var på endast registrering hos Bolagsverket återstår.

Resterande del av köpeskillingen motsvarande 19 866 257 kr utges i form av en revers som löper med 3,5 procents årsränta fram till betalning.

För mer info om EA se deras hemsida https://www.earnersallianceholding.com/

EA:s verksamhet består att direkt eller via dotterbolag driva, utveckla och investera i bolag som bedriver spel på internet och via förvärvet av OGI bredda sin verksamhet mot lead generation och marknadsföringstjänster inom spel. För finansiell information och nyckeltal se: https://www.earnersallianceholding.com/media/

//
            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar