Uppdatering kring nytt in-house projekt

Stockholm 2020-01-27

NEVI:S nya in-house (87,5 %) projekt inom e-handel med inriktning sortiment; barn kommer att lanseras under kvartal ett 2020. Fullt arbete med plattform, innehåll och leverantörskedja pågår per dags dato. Som första del i projektet kommer plattform med produkter lanseras för att därefter kapitaliseras via egna medel och/eller tillsammans med externa investerare.

Samtidigt som vi utvecklar projektet analyserar vi marknaden för potentiella förvärv som kan adderas till projektet. 

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com

 

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar