Uppdatering om innehaven FastOut & Sjöstrand Coffee

Report this content

FastOut Int AB
FastOut Int. AB blev i torsdags förra veckan 2015-11-27 godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att spridningskravet om 200 aktieägare uppnås. Bolaget genomför nu en nyemission om 5 500 000 SEK. Bolagsvärdet är ”pre-money” 42 500 000 SEK och NEVI äger efter emissionen 14,24 %.
För mer info om emission se:
FastOut Emission

Sjöstrand Coffee Int. AB
Sjöstrand Coffee har sedan vår investering i Bolaget utvecklats väl och Bolagets största kunder är nöjda med produkterna. Bolaget har nu inlett en noteringsprocess och målet är att genomföra en noteringsemission innan årsskiftet.

Bolaget genomförde en emission om 301 500 SEK till priset 4,50 SEK per aktie vilket värderade Sjöstrand Coffee till 22 500 000 SEK. NEVI äger 16,38 % av kapitalet.
För mer info se:
Sjöstrand Coffee

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar