Uppdatering UBERCRATE LTD

Report this content

Stockholm 2017-10-13

I PM 2017-10-10 meddelade Bolaget att man under DD-process av UBERCRATE LTD upptäckt viss differens i intäkter, resultat och betalande kunder gentemot den information Bolaget tidigare erhållit från säljarna. Intäkter och resultat var marginellt högre medans antal betalande kunder var lägre, i dagsläget är cirka 1300 istället för de 2000 Bolaget fått information om tidigare.

Köpeskillingen har därför korrigerats enligt följande:

450 000 USD vid tillträde + 250 000 USD vid totalt 2000 betalande kunder. Den tilläggsköpeskilling som kan uppgå till 200 000 USD är oförändrad. Köpeskillingen gäller på skuldfri basis.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar