Utfall av emission i NEVIs innehav Aerowash

Report this content

Stockholm 2016-12-06

NEVI-koncernens innehav; Aerowash AB (publ) avslutade i fredags sin nyemission inför planerad notering. Bolagets emission tecknades till 15,1 MSEK, täckningsgrad 252 % av 875 investerare vilket ger drygt 900 aktieägare efter genomförd emission. Aerowash har i anslutning till avslutad emission ansökt om notering Nasdaq First North. Preliminär första dag för handel är 20 december 2016.

NEVI-koncernen kommer äga cirka  22,76 av kapitalet och 12,58 % av rösterna efter genomförd emission.

För mer information om Aerowash:
Hemsida: Aerowash.se
E-post: niklas.adler@aerowash.se

//       

För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar