Utfall av företrädesemission

Report this content

Stockholm 2017-07-04

Bolagets företrädesemission avslutades i fredags den 30 juni 2017. Bolaget erhöll teckning om 6 261 420 SEK (53,8 % teckningsgrad) innan emissionskostnader (vilka beräknas uppgå till högst 750 000 SEK) fördelat på 104.357 aktier. Efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Bolaget ha ett aktiekapital om: 3 015 257 SEK fördelat på 284 443 aktier av serie A och 2 730 814 aktier av serie B. Avräkningsnotor kommer distribueras idag.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e  juli 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar