Utfall företrädesemission

Report this content

Företrädesemissionen som avslutades 2015-09-29 tecknades till 34,6 % vilket motsvarar 4 212 600 SEK.

Teckning med företräde var 219 189 stycken aktier och teckning utan företräde var 81 711 stycken aktier.

Antalet aktier efter registrering hos Bolagsverket kommer vara 266 666 stycken av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.

Aktiekapitalet kommer ökas från 2 610 000 SEK till 2 910 900 SEK.

Kostnaderna i emissionen beräknades till 250 000 SEK.

Avräkningsnotor beräknas att distribueras 2015-10-02.

//

            
För mer information kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar