Utveckling av NEVI koncernen

Report this content

Stockholm, 2019-04-08

I linje med bolagets tidigare kommunicerade plan har NEVI idag bildat dotterbolag i USA. Målet med den etableringen är över tid skapa en bas för att finna fler investeringar för såväl NEVI direkt, som för våra innehav. NEVI har idag innehav utanför Sveriges gränser och NEVIs kontaktnätet utanför Sverige växer sakta men säkert. Med ett växande nätverk och med flera fina innehav och lyckade investeringar utanför Sverige är bolaget nu redo att bilda bolag i USA och därmed också börja använda det nätverk vi börjat bygga upp för fler investeringar utanför Sverige i framtiden.  

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar