Ytterligare emission i dotterbolag B18 Invest 1 AB(iApotek.se)

Stockholm 2016-07-05

New Equity Ventures dotterbolag B18 Invest 1 AB genomför ytterligare en emission om 500 000 SEK (2 500 aktier á 200 SEK, pre-money 13 000 000 SEK). Efter genomförd emission äger NEVI  85,2 % av röster och kapital. Emissionslikviden ska primärt användas till marknadsföringsaktiviteter. Styrelsen för B18 Invest 1 AB har låtit meddela att Bolaget har som mål att resa mer kapital under 2016. 

//

            För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com  

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar