Förslag till förändring av styrelsen för Nanologica

Report this content

Mattias Bengtsson föreslås att vid årsstämman väljas in som ny styrelseledamot i Nanologicas styrelse. Nuvarande styrelseledamot Peter von Ehrenheim har avböjt omval.

Mattias Bengtsson har en stor erfarenhet av både preparativ och analytisk kromatografi där han under mer än 15 års tid innehaft olika positioner hos AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals AB, bland annat som General Manager och Manager Global Sales and Marketing för Kromasil. Innan dess har Mattias arbetat på AstraZeneca bland annat som Business Development Manager och organkemist.

Sedan 2018 arbetar Mattias som vd för Biolin Scientific AB där han även sitter i styrelsen.

Mattias är utbildad kemiingenjör från Chalmers tekniska högskola samt har en MBA från handels-högskolan vid Göteborgs universitet. Han har även studerat vid INSEAD Business School i Frankrike samt studerat organisationsteori och marknadsföring vid Concordia University i Montreal, Kanada.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, Styrelsens ordförande, Nanologica
Tel: + 46 70 282 55 58 eller e-post: valberedning@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery (läkemedelsformulering), dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april, 2019. 

Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: gisela.sitbon@telia.com

Prenumerera

Dokument & länkar