Nanologicas årsredovisning 2018

Report this content

Nanologica har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida www.nanologica.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

Prenumerera